Saturday, February 03, 2007

Saturday, July 29, 2006

GRANAHE

patuloy sa pag-inog ang granahe
hangga't mayroong mga kamay
na magpapaikot,
hangga't may manggagawang
patuloy na magpapaandar ng mga makina.

patuloy na lilikha milyong produkto,
bilyong kalakal,
dambuhalang tubo
hangga't may manggagawang nagpapagal
at nakapinid sa bawat turnilyo
ng granahe ng kasaysayan.